Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž není masáž. Je to speciální hmatová technika, jejímž cílem je rozproudění odtoku lymfy z mezibuněčného prostoru do žilního řečiště. Má přesně stanovené zásady provádění a mělo by se jednat o zdravotnický úkon, a to i v případech, kdy se jedná o lymfodrenáž poskytovanou z kosmetických důvodů.

Manuální lymfodrenáž pracuje jen na úrovni kůže a podkoží, nikdy nesmí být vyvinut tak veliký tlak, aby bylo působeno na svaly. Proto je důležité, aby toto ošetření vykonával pouze školený zdravotní lymfoterapeut. Proto může být rizikem navštěvovat manuální či přístrojovou lymfodrenáž v rámci kosmetických salonů nebo voucherů na slevových portálech bez ověření jejich odborné akreditace. Nedodrží-li kosmetička nebo masér přesně stanovený postup, můžete po neodborném ošetření odcházet přinejmenším s nepříjemnou bolestí hlavy.

Co se týká celulitidy nebo i lymfedému, je třeba vědět, že lymfodrenáž by měla být jen jedna ze součástí komplexní terapie. Hlavní podstata celulitidy je ve stavbě kollagenně-elastických vláken, proto důležitou součástí terapie musí být také redukce hmotnosti a úprava pohybového i pitného režimu. Ani to vše ale, bohužel, strukturu a genetiku nezmění.

Na co si dát pozor?

Před samotným zahájením terapie je nutné, aby se vás terapeut vyptal na důvod, kvůli kterému přicházíte. Pak by mělo následovat odebrání anamnézy, aby se předešlo případným kontraindikacím, tedy stavům, u kterých by se manuální lymfodrenáž provádět neměla.

Samotnou lymfodrenáž, tedy i tu přístrojovou, je vždy nutné zahájit nejprve tzv. bazálním ošetřením, to znamená uvolněním uzlin na přední straně krku (týká se každého ošetření, i když přicházíte s problémem, který s krkem zdánlivě nemá žádnou souvislost, např. s oteklým palcem u nohy.)

Další postup manuální lymfodrenáže závisí na diagnóze, ale obecně platí, že se vždy začíná centrálně a postupuje se směrem na periferii. Začíná se vždy ošetřením zdravé končetiny a teprve až poté nemocné Zároveň s tím musí být dodržena správná síla tlaku, jeho odstupňování během hmatu, délka hmatu, jejich počet atd.

Manuální (ručně prováděná) lymfodrenáž není nic, co by se dalo uspěchat. Pokud vás někde lákají na ruční lymfodrenáž například dolních končetin za 30 minut, raději běžte jinam. Často je i 60 minut hraniční čas, ale závisí na stavu, diagnóze atp.

V našem studiu poskytuje ošetření manuální lymfodrenáží vyškolený zdravotní lymfoterapeut.