Kontakt

Vážení klienti, 

neobávejte se mne kontaktovat i ve večerních hodinách nebo o víkendech. Omluvte mne, prosím, pokud Vám v průběhu dne někdy nezvednu telefon. Znamená to, že právě pracuji. Na zmeškaný hovor se Vám ozvu obratem zpět hned jak jen to bude možné.

 

Michal Ambrož

studio ProVitty

Šemberova 3
779 00 Olomouc
 
Tel.: 775 915 906
E-mail: ambroz-michal@seznam.cz
IČ: 87980053

 


 

Živnostenský list vydal Magistrát města Olomouce dne 08.07.2011

č.j. SMOL/111025/2011/OZIVN/Mur

Obecná informační povinnost dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 


Kontaktujte nás